Albert Puntí

Paissatges Ciber-Romàntics

Aquest projecte té com a objectiu tractar sobre la fragilitat de les empreses humanes , i respon al creuament de dos conceptes; en primer lloc la idea de que la nostra civilització com qualsevol civilització anterior tindrà un final i en segon lloc, a nivell formal, el tractament de la ruïna en la pintura romàntica.

A finals del segle XVIII, molts pintors amb l’objectiu de millorar els seus coneixements sobre les civilitzacions grega i romana, feien un viatge per diferents ciutats europees, amb la finalitat de documentar les seves restes arqueològiques. En el meu projecte he utilitzat el mateix esquema romàntic; edifici en ruïnes-vegetació-pintor, però amb una diferència essencial, en la que resideix precisament l’originalitat del treball. El meu viatger no va a admirar les ruïnes d’una civilització anterior, sinó que viatja en el temps cap al futur, per a poder documentar què n’ha quedat de la civilització en la que viu.

No tinc però cap intenció de parlar de destrucció, sinó que del que es tracta, és de crear belles imatges, que ens transmetin sensacions de serenitat, de silenci, de soledat, …que ens convidin a la reflexió.

Per a buscar referents vaig estudiar les obres de pintors com Piranesi, David Roberts, C.D. Friedrich i d’altres.

De Friedrich vaig agafar la imatge del viatger romàntic, que sovint apareix d’esquena perquè està mirant la mateixa escena que mira l’espectador i a diferència del turista modern que és fotografia davant dels monuments que visita, sempre mirant a la càmara, el viatger romàntic no vol ser protagonista , es limita a observar i a reflexionar sobre el que veu.

Torre Agbar

C.D.Friedrich, Viatger contemplant un mar de nuvols (1818) - Torre Agbar

Algunes de les imatges del projecte s’inspiren directament en pintures d’alguns d’aquests artistes.

parc guell

Palau de la musica

temple august