Albert Puntí

Punt de Vista Impossible

Seu Manresa

Aquesta imatge de la Seu de Manresa, s’inspira en les pintures holandeses d’interiors de catedrals, d’autors com G. Hougkgeest, P. Saenredam o C. de Man, que al segle XVII s’havien especialitzat en el tema. Comparteix amb elles un problema de perspectiva, i és que tal i com es pot veure en l’esquema (1), el punt de vista es situa fora de l’edifici. Això no presenta dificultats per a un pintor, però converteix la fotografia en impossible, ja que s’hauria d’enderrocar la paret lateral de la catedral per a poder-la fer.

Interior de la Oude Kerk, Delft

 

Així doncs l’única opció és el fotomuntatge, que també ens permet moure de lloc els altars i col·locar a la paret del fons els més interessants de l’església, independentment d’on es trobin en realitat, ja que el que volem és oferir una visió de l’edifici.

Per a muntar aquesta imatge lateral de les naus de la Seu, ha calgut fer una sèrie de fotografies frontals de les capelles que s’hi volien incloure, fotografiar columnes, buscar un terra per a poder eliminar els bancs i deixar l’espai lliure, com en les pintures holandeses, i fotografiar alguns grups de persones.

esquema (1)

 

Seu Manresa    Seu Manresa  Seu Manresa