Albert Puntí

Altres Perspectives

La imatge  (1) es composa de la suma de les imatges  (2) i (3)

                                                   

 

        
     (1)              =              (2)                   +              (3)

Per a crear la imatge (2) la cambra fotogràfica s’ha posat al mig de la sala a 1,60 m d’alçada i s’ha fet girar,  seguint l’ordre; terra-paret-sostre-paret terra.

però amb la càmera en aquesta posició és impossible fotografiar les figures del mig de la imatge (3), ja que per veure-les des de sota la càmera fotogràfica hauria d’estar sota terra.          


Per tant a la imatge (1) coexisteixen dos punts pe vista, cosa que contradiu la teoria de la perspectiva cònica Albertiana (que és la que ens ofereix la cambra fotogràfica ) en la que tot l’espai s’organitza des d’un unic punt de vista .