Albert Puntí

TECNOLOGIA

La humanitat està atravessant la revolució tecnològica més important de la seva història, una transformació que ens obliga a replantejar-nos la manera de viure, de comunicar-nos , de treballar. La majoria de les coses que fa 50 anys eren només ciència ficció, ara son realitat. Després de la informàtica, la fotografia digital, internet i les xarxes socials, el telèfon mòbil i els viatges a l’espai. Ara els reptes son entre d’altres la realitat virtual , la impressió 3-D , la robòtica i la intel·ligència artificial. La tornada de la figuració a la pintura, després de la fase iconoclasta de la segona meitat del segle XX , encara no ha assimilat el canvi tecnològic. Encara hi ha moltíssimes pintures que no reflecteixen la realitat en que vivim, son pintures de ciutats sense cotxes , persones sense telèfons mòvils , no apareixen ordinadors, televisors… són pintures que segueixen models figuratius dels segle XIX o de principis del segle XX. Crec que les arts plàstiques i entre elles la pintura han de reflectir la nova realitat. S’ha d’introduir la imatge de la tecnologia a les pintures, així com els nous gestos i actituds que la tecnologia provoca en les persones retratades. En aquesta sèrie vull esforçar-me en buscar les possibilitats pictòriques de la tecnologia i plantejar qüestions sobre l’impacte socio-cultural de les noves tecnologies.